e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; мобилен: 0876266939

Патронен празник 2013г.

28 години С О У " Христо Проданов" – Концерт -1 част

 

 
28 години С О У " Христо Проданов" – Концерт -2 част

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.