e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; мобилен: 0876266939

Прием на ученици в пети клас

   

І. Избираеми учебни часове в V клас:

Български език и литература

Математика

За учебната 2022/2023 г. в СУ „Христо Проданов“ за учениците от V клас  се предлага целодневна организация на   обучение.

II. Необходими документи за прием в пети клас:

1. Анкета за родители

2. Заявление за прием в пети клас по образец на училището

3. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование

Заповед утвърждаване на план-прием – I-ви  и V-ти клас

 

за контакти:                                                 Телефони:                                          Зам. директори:

4300 гр. Карлово                                          Директор:                                          Донка Дончева
ул. „Скобелев“ N8                                         Лука Мачев                                        Паулина Близнакова
e-mail: sou_prodanov@abv.bg                       0335/9-67-71

                                                                  0876266939

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.