e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; мобилен: 0876266939

Прием на ученици след седми клас

За учебната 2022/2023 година

Средно училище „Христо Проданов“

ПРЕДЛАГА

 

  1. Профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на Английски език

Профилиращи предмети: Английски език, Втори чужд език (немски или руски)

Разширена подготовка: Английски език

Балообразуване:

утроената оценка от НВО по БЕЛ и оценката по Математика от НВО;
оценките по БЕЛ и Английски език от свидетелството за завършен VII клас.

Владеенето на поне два чужди езика е от съществено значение за бъдещата реализация в различни области и сфери. Обучавайки се в този профил, учениците получават задълбочени познания, висока езиковата култура, компетентност и възможност за работа и общуване с хора от цял свят.


  1. Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на Английски език 

Профилиращи предмети: Информационни технологии, Информатика
Разширена подготовка: Информационни технологии

Балообразуване:

утроената оценка по БЕЛ от НВО и оценката по Математика от НВО;

оценките по Информационни технологии и Английски език от свидетелството за завършен VII клас.

Завършилите профила могат да се реализират в сферата на ИТ сектора и електронните медии, да извършват творческа и приложна дейност в областта на мултимедийните, информационните и Уеб технологиите, да разработват софтуерни и арт продукти на съвременно ниво.


  1. Профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на Английски език  

Профилиращи предметиПредприемачество и География и икономика

Разширена подготовка: Въведение в предприемачеството

Балообразуване:

– утроената оценка по БЕЛ от НВО и оценката по Математика от НВО;

–  оценките по Информационни технологии и География и икономика от свидетелство за завършен VII клас.

Учениците, обучаващи се в този профил, получават богата езикова култура, задълбочени познания по ИТ и икономика.  Изграждат  се  предприемаческа култура и умения за управление на собствен бизнес.


  Важни дати:

– НВО по български език и литература – 14.06.2022 год.

– НВО по математика – 16.06.2022 год.

Документи необходими за кандидатстване:

– Оригинал и копие на удостоверението за завършен VІІ клас.

След сверяване оригиналите се връщат.

Ученикът задължително представя на длъжностното лице, приемащо заявлението, служебната бележка за оценките от положените приемни изпити за сверяване на вписания входящ номер.

Бланка на заявлението, което се подава, се предоставя от комисията.


за контакти:                                                 Телефони:                  Зам. директори:

4300 гр. Карлово                                           Директор:                  Донка Дончева
ул. „Скобелев“ N8                                         Лука Мачев                 Паулина Близнакова
e-mail: sou_prodanov@abv.bg                        0335/9-67-71

                                                                   0876266939

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.