e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; мобилен: 0876266939

Предприемачески

 

Профил “Предприемачески“ с интензивно изучаване на английски език


Изпити: НВО по БЕЛ и Математика

Интензивно изучаване на Чужд език

– срок на обучение 5 г.;

–  брой ученици 26.

Балообразуващи предмети:

Утроената оценка по БЕЛ от НВО, оценката по Математика от НВО и оценките по ИТ и ГИ от свидетелството за основно образование.

Профилиращи предмети:

Предприемачество, География и икономика


Учениците в профил „Предприемачески“ се обучават по програма на „Джуниър Ачийвмънт“, която образова и вдъхновява младите хора. С придобитата богата чуждоезикова култура, с получените знания и компетенции по предприемачество се дава възможност на завършилите този профил за бърза адаптация към най-новите области на пазара на труда.

Коментарите са затворени.