e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; мобилен: 0876266939

Училищно настоятелство

Устав на СУ „Христо Проданов“ – Карлово

Заявление за УН

Управителен съвет:

Председател – Ивелина Георгиева

Членове – Надежда Тричкова, Светлана Проданова-Каменова

Училищно настоятелство:

Председател:

Лъчезар Бакарджиев

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.