Училищно настоятелство

Устав на СУ „Христо Проданов“ – Карлово

Заявление за УН

Управителен съвет:

Председател – Ивелина Георгиева

Членове – Надежда Тричкова, Светлана Проданова-Каменова

Училищно настоятелство:

Председател:

Лъчезар Бакарджиев