e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; мобилен: 0876266939

Ученически съвет

Ученически съвет на училището

Ръководител на Ученическия съвет – Станислава Георгиева

Управленски екип – председател – Филиз Палаз

Членове Шен Ченюе и Виктор Стоянов

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.