Ученически съвет

Ученически съвет на училището

Ръководител на Ученическия съвет – Станислава Георгиева

Управленски екип – председател – Филиз Палаз

Членове Шен Ченюе и Виктор Стоянов