e-mail: info-1601302@edu.mon.bg; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; мобилен: 0876266939

Прием на ученици в пети клас

   

За учебната 2023/2024 г. в СУ „Христо Проданов“ учениците от V-ти клас имат възможност да изучават следните избираеми учебни часове:

  • – български език и литература

  • – математика

  • – ФВС (плуване)

 За учебната 2023/2024 г. в СУ „Христо Проданов“ за учениците от V клас  се предлага целодневна организация на   обучение.

Основната ни цел е достойната реализация на младите хора и превръщането им в обществено активни личности, бъдещото лице на България.

Предлагаме десетки алтернативи на учебно-възпитателния процес, които дават възможност на всяко едно дете да се самоизяви, да се почувства оценено и окрилено за бъдещи успехи.

II. Необходими документи за прием в пети клас:

1. Анкета за родители

2. Заявление за прием в пети клас по образец на училището

3. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование

Заповед утвърждаване на план-прием – I-ви  и V-ти клас

 

за контакти:                                                 Телефони:                                          Зам. директори:

4300 гр. Карлово                                          Директор:                                          Донка Дончева
ул. „Скобелев“ N8                                         Лука Мачев                                        Паулина Близнакова
e-mail: info-1601302@edu.mon.bg                      0335/9-67-71
                                  0876266939

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.