Прием на ученици след седми клас

За учебната 2023/2024 година

Средно училище „Христо Проданов“

ПРЕДЛАГА

1. Профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на Английски език

Профилиращи предмети: Английски език, Втори чужд език (немски език или испански език)

Разширена подготовка: Английски език

Балообразуване:

утроената оценка от НВО по БЕЛ ;

– оценката по Математика от НВО;

–  оценките по БЕЛ и по чужд език от свидетелството за основно образование.

Владеенето на поне два чужди езика е от съществено значение за бъдещата реализация в различни области и сфери. Обучавайки се в този профил, учениците получават задълбочени познания, висока езиковата култура, компетентност и възможност за работа и общуване с хора от цял свят.


2. Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на Английски език 

Профилиращи предмети: Информационни технологии, Информатика
Разширена подготовка: Информационни технологии

Балообразуване:

удвоената оценка по БЕЛ от НВО;

– удвоената оценка по Математика от НВО;

оценките по Информационни технологии и чужд език от свидетелството за завършен VII клас.

Завършилите профила могат да се реализират в сферата на ИТ сектора и електронните медии, да извършват творческа и приложна дейност в областта на мултимедийните, информационните и Уеб технологиите, да разработват софтуерни и арт продукти на съвременно ниво.


     

3. Професия „Организатор на туристическа агентска дейност

Направление „Пътувания, туризъм, свободно време“ –

Специалност „Организация на туризма и свободното време“ – с интензивно изучаване на испански език

Придобиване на степен за професионална квалификационна се удостоверява със свидетелствo за професионална квалификация.

Балообразуване:

    – утроената оценка по БЕЛ от НВО;

  – оценката по математика от НВО;

  – оценките по БЕЛ и по чужд език от свидетелството за завършен VII клас.

Завършилите тази професия ще притежават необходимите знания и умения за реализация в следните насоки: туристически агенти, екскурзоводи, аниматори, мениджъри на хотели, управители на заведения, както и възможност за стартиране на самостоятелен бизнес.


  Важни дати:

– НВО по български език и литература – 13.06.2023год.

– НВО по математика – 16.06.2023 год.

Документи необходими за кандидатстване:

– Оригинал и копие на удостоверението за завършен VІІ клас.

След сверяване оригиналите се връщат.

Ученикът задължително представя на длъжностното лице, приемащо заявлението, служебната бележка за оценките от положените приемни изпити за сверяване на вписания входящ номер.

Бланка на заявлението, което се подава, се предоставя от комисията.