Организатор на туристическа агентска дейност

Професия „Организатор на туристическа агентска дейност“

Направление „Пътувания, туризъм, свободно време“

Специалност „Организация на туризма и свободното време с интензивно изучаване  на испански език и придобиване на трета професионална квалификационна степен


Изпити: НВО по БЕЛ и Математика

Интензивно изучаване на Чужд език

– срок на обучение 5 г.;

–  брой ученици 26.

Балообразуващи предмети:

Утроената оценка по БЕЛ от НВО, оценката по Математика от НВО и оценките по БЕЛ и по чужд език от свидетелството за основно образование.


Ако търсите достойно място на пазара на труда и добро възнаграждение, което да защитите със знания и умения, изберете професията „Организатор на туристическа агентска дейност“. Придобилите тази професия успешно се реализират във всички сфери на туристическия бизнес.

По време на обучението ще се научите да: управлявате туристическо предприятие, създавате нови продукти и услуги в туризма, да избирате оптимална бизнес стратегия за конкретната бизнес среда, да извършвате маркетингова и рекламна дейност и работите в екип.