Софтуерни и хардуерни науки

               

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на чужд език

Изпити: НВО по БЕЛ и Математика

Разширено изучаване на чужд език;

– срок на обучение 5 г.;

–  брой ученици 26.

Балообразуващи предмети:

Удвоената оценка от НВО по БЕЛ, оценката по  Математика от НВО и оценките по ИТ и чужд език от свидетелството за основно образование.

Профилиращи предмети:
Информатика, И
нформационни технологии


Обучението в паралелка с профил “ Софтуерни и хардуерни науки“ Ви осигурява качествена подготовка в сферата на информатиката, информационните технологии и английския език. Това е правилният избор за реализация в най-бързо развиващия се и най-високо платен сегмент от пазара на труда.