e-mail: info-1601302@edu.mon.bg; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; мобилен: 0876266939

Чужди езици

Профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на Английски език

Разширена подготовка: Английски език


Изпити: НВО по БЕЛ и Математика;

– срок на обучение 5 г.;

–  брой ученици 26.

Балообразуващи предмети:

Утроената оценка от НВО по БЕЛ, оценката по Математика от НВО, и оценките по БЕЛ и чужд език от свидетелството за завършен VII клас.

Профилиращи предмети: Английски език, Втори чужд език (немски или испански)


Владеенето на поне два чужди езика е от съществено значение за бъдещата реализация в различни области и сфери. Обучавайки се в този профил, учениците получават задълбочени познания, висока езикова култура, компетентност и възможност  за работа и общуване с хора от цял свят.

Коментарите са затворени.