Видео

                   С О У “ Христо Проданов” – Раздаване на

                   дипломите на випуск 2012 – 25.06.2012г.

                     Най-изявените и талантливи учениц в

                   С О У “ Христо Проданов” – 15.06.2012г.

 

Преиздаване на книгата „През страшното“

<iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/oR9MSNu0a_A“ frameborder=“0″ allowfullscreen></iframe>

 

Системата „Envision“ успешно се прилага в първи клас

 

Олимпийски ден в СОУ „Христо Проданов“

 

Изпращане на Випуск 2012г.