e-mail: info-1601302@edu.mon.bg; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; мобилен: 0876266939

Работа по проекти и национални програми

Национални програми и проекти за учебната 2021/2022 година.

НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“.

НП „Без свободен час“.

НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.

НП „Квалификация“.

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Културните институции като образователна среда“

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ 

Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ към Министерството на земеделието.

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.