e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; мобилен: 0876266939

Профил на купувача


SDELKA

Тук ще намерите:

  • Процедури по ЗОП за възлагане на обществени поръчки.
  • Публични покани.
  • Покани за предоставяне на оферти.

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.