Обществени поръчки

Покана за автобусен превоз на ученици от СУ „Христо Проданов“ и СУ „Васил Левски“ гр. Карлово по зададени маршрути за 2020/2021 г.


Публична покана за доставка на плод, зеленчуци и мляко 2019/2020

Покана за автобусен превоз на ученици от СУ „Христо Проданов“ и СУ „Васил Левски“ гр. Карлово по зададени маршрути за 2019/2020г.


Покана за автобусен превоз на ученици от СУ „Христо Проданов“ и СУ „Васил Левски“ гр. Карлово по зададени маршрути за 2018/2019г.


Заповед за автобусен превоз 2017/2018г.

Публична покана за транспорт 2017/2018 г.

Договор за автобусен превоз на ученици  2017/2018 г.

Договор за доставка на закуска и обяд на учениците от I до IV клас – 2017/2018


Договор за автобусен превоз на ученици – 2016/2017

Договор за доставка на закуски за ученици от I до IV клас – 2016/2017

Договор за доставка на обяд на ученици – 2016/2017

Заповед за доставка на храна 2016/2017

Публична покана за доставка на закуски за ученици от I до IV клас

Заповед за доставка на храна 2016/2017

Заповед за автобусен превоз на ученици 2016/2017

Публична покана за транспорт 2016/2017г.

Публична покана за храна 2016/2017г.


Публична покана  за  дизелово гориво 2015/2016г.

Доставка на дизелово гориво за СОУ „Христо Проданов“, № на публичната покана № 9047254

Документация за участие  в процедурата за възлагане на обществена поръчка изтегли – тук

Публична покана  за  храна 2015/2016г.

Доставка на храна за учениците от СОУ „Христо Проданов“, № на публичната покана №9045385

Документация за участие  в процедурата за възлагане на обществена поръчка изтегли – тук

Договор за закуска

Договор за обяд

Публична покана  за транспорт 2015/2016г.

Автобусен превоз на ученици от СОУ „Христо Проданов“,  № на импортирания документ 9045374

Договор за транспорт

Пълно описание на обществената поръчка

Документи:

1. Техническа спецификация – изтегли –  тук

2. Приложения 1-5 – изтегли – тук

Заповед

Договор


 

 

Публична покана

Доставка на храна за учениците от СОУ „Христо Проданов“, № на публичната покана №9033326  

Документация за участие  в процедурата за възлагане на обществена поръчка изтегли – тук


Публична покана

Автобусен превоз на ученици от СОУ „Христо Проданов“,  № на импортирания документ 9033264

Пълно описание на обществената поръчка

Документи:

1. Техническа спецификация – изтегли   тук

2. Приложения 1-5 – изтегли  тук

Протокол

Договор

Изплатени фактури на превозвача


Инструкции за изтегляне на файлове:

– поставяте  отметка пред  името на файла, който желаете да изтеглите;

– в синята лента се появява бутон „ИЗТЕГЛЯНЕ“;

–  записвате избрания документ.