e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; мобилен: 0876266939

Справочник

 

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 г.:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.  есенна

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.  коледна

01.02.2022 г. – междусрочна

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.  пролетна за I – XI клас

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.  пролетна за XII клас

Неучебни дни – официални празници

06.09.2021 г. – Ден на Съединението;

22.09.2021 г. – Ден на Независимостта на България;

01.11.2021 г. – Ден на народните будители – неприсъствен за всички учебни заведения;

24.12.2021 г. – Бъдни вечер, 25 и 26 декември 2021 г. – Рождество Христово;

01.01.2022 г. – Нова година;

03.03.2022 г. – 3 март – Ден на Освобождението на България от османско иго – национален празник;

01.05.2022 г. – Ден на труда и на международната работническа солидарност;

06.05.2022 г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;

24.05.2022 г. – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност;

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г.  I – XII клас

Неучебни дни

18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)

20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022г

XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2022г

І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2022г

IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2022г

V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2022г

VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

 

за контакти:

4300 гр. Карлово ул. „Скобелев“ N8

e-mail: sou_prodanov@abv.bg

e-mail: sou_prodanov@sou-prodanov.com

Директор – Лука Мачев

0335/9-67-71; 0876266939

Зам. директор:

Донка Дончева.

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.