Бюджет

 

Отчет на бюджета за периода 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г. – първо тримесечие


Отчет на бюджета за периода 01.01.2023 г. – 31.012.2023 г. – четвърто тримесечие

Отчет на бюджета за периода 01.01.2023 г. – 30.09.2023 г. – трето тримесечие

Отчет на бюджета за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. – второ тримесечие

Отчет на бюджета за периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г. – първо тримесечие

Бюджета за 2023 г. 


Отчет на бюджета за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – четвърто тримесечие

Отчет на бюджета за периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г. – трето тримесечие

Отчет на бюджета за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – второ тримесечие

Отчет на бюджета за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. – първо тримесечие


Отчет на бюджета за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. – четвърто тримесечие

Обяснителна записка към отчета на бюджета към 30.06.2021 г. – трето тримесечие

Отчет на бюджета за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. – трето тримесечие

Обяснителна записка към отчета на бюджета към 30.06.2021 г. – второ тримесечие

Отчет на бюджета за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. – второ тримесечие

Обяснителна записка към отчета на бюджета към 31.03.2021 г. – първо тримесечие

Отчет на бюджета за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. – първо тримесечие

Бюджет за 2021 година


Обяснителна записка към бюджета

Отчет на бюджета за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. – четвърто тримесечие (годишен отчет)

Отчет на бюджета за периода 01.01.2020 г. – 31.09.2020 г. – трето тримесечие

Отчет на бюджета за периода 01.01.2020 г. – 31.06.2020 г. – второ тримесечие

Отчет на бюджета за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г. – първо тримесечие

Бюджет за 2020 г. 


Отчет на бюджет за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. – четвърто тримесечие

Отчет на бюджет за периода 01.01.2019 г. – 30.09.2019 г. – трето тримесечие

Отчет на бюджет за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. – второ тримесечие

Отчет на бюджета за периода 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г. – първо тримесечие


Отчет на бюджета за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Отчет на бюджета за периода 01.07.2018 г. – 30.09.2018 г.

Отчет на бюджета за периода 01.04.2018 г. – 31.06.2018 г.

Агрегирани показатели за периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г.

Отчет на бюджета за периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г.

Ресурсна обезпеченост на иновациите за 2018г. и 2019г.


Годишен отчет  до 31.12.2017г.

Отчет на бюджета към 31.12.2017г. – агрегирани показатели

Отчет на бюджета към 30.09.2017г.

Отчет на бюджета към 30.09.2017г. – агрегирани показатели

Отчет на бюджета към 30.06.2017г.

Отчет на бюджета към 31.03.2017г. – агрегирани показатели

Отчет на бюджета към 31.03.2017г.

БЮДЖЕТ 2017- РАЗХОДИ


Първоначален бюджет за 2016 година

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2016г

Отчет на бюджета към 30.06.2016г.

Отчет на бюджета към 30.09.2016г.

Годишен отчет за периода от  1.01.2016г. до 31.12.2016г.

Справка за поетите ангажименти по общинския бюджет и сметки за средствата от ЕС на общината


Годишен отчет на бюджета за 2015 година

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2015 Г. – СОУ “ ХРИСТО ПРОДАНОВ“ – КАРЛОВО