ДЗИ/ДИППК

Дати изпити

Заповед и график за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Теми за дипломен проект за задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Приложение към заповедта за утвърждаване на темите за дипломния проект

Заповед за комисии за подготовка, провеждане и оценяване на изпита чрез защита на дипломен проект в теоретичната и практическата част за специалност “Електронна търговия“

Заповед за ръководители – консултанти на дипломни проекти за държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална подготовка за учебната 2023 / 2024 г

Заповед за рецензенти на учениците, които ще полагат държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация, чрез защита на дипломен проект, през сесия май – юни 2024 г.

Заповед за учители-консултанти на ученици, и наименованието на темите, върху които ще полагат държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект, през сесия  май-юни 2024 г