История на училището

училище3

 

Има едно училище 

с името на алпиниста Христо Проданов.

    Едно достойно българско училище, което обучава и възпитава своите момичета и момчета, изграждайки у тях съзнанието на достойни български граждани.

    От основаването си до днес то е изминало дълъг път, осеян с трудности и превъплъщения. В него са работили стотици учители, приели благородната мисия да даряват знания. Хиляди ученици са получили образованието си при нас. Те винаги са търсили изява, стремели са се да бъдат по-знаещи и по-можещи.

   15.09.1985г.–тържествено откриване на  новопостроеното 28 класно училище от директора Гина Михайлова.

   20.04.1986г.- официално откриване на училището.

   15.09.1992г.–със заповед на Министър Николай Василев  ОУ „Христо Проданов” се преобразува в СОУ по чужди езици и мениджмънт и се включва в експеримента на МОНТ за обучение по специалността „Среден мениджър с европейска квалификация”.

   Преобразуването на училището от основно в средно общообразователно по чужди езици и мениджмънт дава възможност на учениците от общината за допълнителен избор на образование и професия.

   Непрекъснатото обновяване и обогатяване на материалната база през всичките тези години разкрива облика на училището такова, каквото го виждаме днес –  желана територия за ученици и учители. 

Химн на СУ „Христо Проданов“

НЕПРИМИРИМИТЕ

Много са малко. Все пак ги има.
А пък аз точно такива харесвам –
дето ги няма. Непримирими.
И към земята строго отвесни.
Биват прочути и забранени.
Те са измислили дясно и ляво
и мислят петото измерение.
Непримирими към бог и дявол.
Все са поети -без варианти.
И политици да ги направиш,
В своите черни служебни чанти
ще носят само лирични държави!
Обикновено не са щастливи.
А им завиждат, и то – красиво –
всички, които си имат щастие.
Още са малко.Чакаме нови!
Трябва да дойдат, ако сме хора!
Ако сме дух, материя, слово –
с божествена аудитория.

И кой ги знае отде се взимат…
Е, пак оттам, отдето и всички.
Но и с природата са непримирими!
А пък аз точно такива обичам.

               текст: Миряна Башева

               музика:  Зорница Попова

        За Христо Проданов може   да прочетете тук.

за контакти:

4300 гр. Карлово ул. „Скобелев“ N8

e-mail: sou_prodanov@sou-prodanov.com

sou_prodanov@abv.bg

 

 

телефони:

Директор – Лука Мачев
0335/9-67-71;

0876266939

Заместник директор:
Донка Дончева;