e-mail: info-1601302@edu.mon.bg; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; мобилен: 0876266939

Документи

Заявления 

Заявление ИУЧ

Заявление за записване на ученик

Заявление спортни дейности

Заявление за втори чужд език

Заявление за профилиращи предмети

Заявление за отсъствие до класен ръководител

Заявление за отсъствие до Директор

Уведомление за отсъствие от настоящ адрес

Заявление целодневна организация на учебния процес

Заявление за изпити за самостоятелна форма на обучение 

Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

Заявление за индивидуална форма на обучение

Заявление за самостоятелна форма на обучение

Декларации

Декларация ОРЕС

 

Профили XI-XII клас

 


Санкции на ученици

Декларация от родител

Докладна до Педагогически съвет

Мотивирано предложение

Предложение от класен за изслушване

Санкции на ученици

Уведомление до ОЗД

Уведомление родител


Съобщение за поверителност на личните данни

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.