e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; мобилен: 0876266939

Свободни места за ученици

Средно училище „Христо Проданов“ – Карлово обявява, че има свободни места за записване на ученици за учебната 2021/2022 г.

 

 

Коментарите са затворени.