e-mail: info-1601302@edu.mon.bg; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; мобилен: 0876266939

Учебни планове и програми

Училищни учебни планове за 2023/2024 година

Училищен учебен план за I а клас

Училищен учебен план за II а клас

Училищен учебен план за II б клас

Училищен учебен план за III а клас

Училищен учебен план за III б клас

Училищен учебен план за IV а клас

Училищен учебен план за IV б клас

Училищен учебен план за V a клас

Училищен учебен план за V б клас

Училищен учебен план за VI a клас

Училищен учебен план за VI б клас

Училищен учебен план за VII a клас

Училищен учебен план за VII б клас

Училищен учебен план за VIII а клас

Училищен учебен план за VIII б клас

Училищен учебен план за VIII в клас

Училищен учебен план за IX а клас

Училищен учебен план за IX б клас

Училищен учебен план за IX в клас

Училищен учебен план за X а клас

Училищен учебен план за X б клас

Училищен учебен план за X в клас

Училищен учебен план за XI a клас

Училищен учебен план за XI б клас

Училищен учебен план за XII а клас

Училищен учебен план за XII б клас

Училищен учебен план за XII в клас

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.