Мултимедийни компютърни кабинети

мултимедиен кабинет

 Часовете по информационни технологии и информатика  се провеждат в шест мултимедийни компютърни кабинети.