СУ „Христо Проданов“ е едно от малкото училища в страната, притежаващи стена за скално катерене и необходимото оборудване.