Младежки парламент при СОУ „Христо Проданов“

    На 04 юни 2012 г. от 18.00 ч. в Общинска библиотека – Карлово, беше представена книгата „През страшното“ на Стоян Кичев, преиздадена по инициатива на Младежки парламент при СОУ „Христо Проданов“ и с финансовата подкрепа на Община Карлово, физически лица и фирми. Това е нашият малък принос в отбелязването на 135-та годишнина от „Страшното“.