Постигната мечта – Страсбург

     strn

       Да постигнеш мечта”- участието на отбора от момчета от 11б клас: Димитър Пеев, Илиян Стоянов, Ненко Манолов, Тодор Тодоров и Христо Владев в третото регионално състезание Евроскола / проведено на 02.02.2013г в Регионалния Исторически музей, гр. Пловдив / и победата им, им осигури пътуване и посещение на ЕП в Страсбург на 16 май тази година. За състезанието момчетата се подготвяха по предварително зададен конспект от теми, свързани със създаването и дейността на ЕС. На самото състезание те се бориха с отбори от 20 училища от 4 области пред 10членно жури и прославиха училището ни. А пътуването и посещениеито на Парламента беше едно незабравимо вълшебство, една мечта, която нашите момичета и момчета сбъднаха. Наистина подготовката, ученето, усърдието и постоянството се увенчаха с успех. Успех, който те винаги ще помнят. Успех, който ще остави трайна следа в живота на всеки от тях.

     По време на парламентарния ден в Страсбург присъстваха 500 европейски ученици. Те участваха в заседания на комисиите и в пленарни заседания. Те разискваха и гласуваха резолюции, свързани с бъдещето на Европа, главно на английски и френски език. От мига, в койо пристигнахме в ЕП в Страсбург, учениците станаха част от многоезичните работни групи, сблъскаха се с многоообразието на рзличните етнически и лингвистични особености. На първото заседание в пленарна зала, посоченият от всеки клас говорител представи училището си на език, различен от майчиния. Нашият говорител бе Ненко Манолов от 11б клас, който презентира на английски език. Именно той при откриване на заседателната сесия в пленарна зала зададе първия въпрос към председателите и с това даде начало на една откровена и задълбочена дискусия. Дискусия, в която членовете на всички работни групи – за проблемите, свързани с околната среда и възобновяемите източници, за свободата на информацията и гражданската култура, за селскостопанската политика, за миграцията и интеграцията, за 2013г като европейска година на гражданите и за бъдещето на Европа като цяло, оживено разискваха и гласуваха техните решения.

     Изключително ползотворна беше срещата на нас, учителите с Президента на Европейската асоциация на учителите – г-н Марсилия от Италия, на която бяха обсъждани въпроси, свързани с бъдещето на европейското образование. Поставени бяха няколко акценти: да се научим да се справяме с различието, да приемаме различните; да се научим да оценяваме другите; да живеем заедно; да има диалог и сътрудничество между училище – университет – бизнес; да изграждаме личности, готови да приемат промените, адаптивни за развитие в нова среда.

     В края на работния ден всеки ученик получи сертификат за участието си, подписан от Председателя на Европейския Парламент. Целта на необикновения урок на този ден бе да се подкрепи европейското и гражданското образование и с дължимото уважение към културните и езиковите различия между държавите членки, да се допринесе за развитието на европейското съзнание.

    Напуснахме сградата на парламента уморени, но удовлетворени от достойното си представяне. А емоциите от този необикновен ден все още продължават и ще продължават дълго занапред.