Награди в инициативата „Гласовете Ви чувам“

glasowete                 

     Наградените  в конкурса по превенция на наркоманиите за ученици – „Моят любим национален герой“ –       за I-IV клас, и „Човекът – свободен и независим“ – за V – XII клас, за учебната 2013 -2014 година:

1 . РАЗКАЗ „Моят любим национален герой” I – IV клас, за учебната 2013 -2014 г. 

II наградаНиколия Минчева Генчева – I а  клас, СОУ „Христо Проданов”, гр. Карлово, р-л В. Ненчева

 2. ЕСЕ „Човекът – свободен и независим“ – за V – XII клас, за учебната 2013 -2014 г.  

Ралица Величкова Кабакова – ХII а  клас, СОУ „Христо Проданов”, гр. Карлово, р-л Веска Ненчева

3. ПОСТЕР И РИСУНКА „Човекът – свободен и независим“ – за V – XII клас, за учебната 2013 -2014 г.

III награда – Александър Янков Зафиров – VIII б клас, СОУ ”Христо Проданов”, гр.Карлово, р-л Веска Ненчева

4. МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕНТАЦИЯ „Човекът – свободен и независим“ – за V – XII клас, за учебната 2013 -2014 г.

Жанет Георгиева Трифонова – VIII а клас, СОУ „Христо Проданов”, гр.Карлово, р-л Петя Трифонова, Искра Генчева