Награждаване „Creative Writing“

1cw  IMG_0159m

   На  16.03.2016г. бяха връчени сертификатите за участие в шестото национално състезание по творческо писане на английски език „Creative Writing“, което се проведе на 15.02.2016г. Общият брой на есетата в цялата страна беше 4054, а броят на училищата 182.

   Гордеем се с нашата ученичка Таня Стаматова от VIIв клас, която е единствената класирана от Карловска община за национален кръг.