Изнесен урок за самозащита и оцеляване

BUSII_2016

  На 19.04.2016г. беше проведен изнесен урок на тема „Психо-физическа подготовка за самозащита и оцеляване в екстремални ситуации“ с лектор  доц. д-р Томо Борисов, заместник-ректор и преподавател във Висшето училище по сигурност и икономика в Пловдив. Той запозна учениците с различни методи за самоотбрана, които представи чрез презентация и филм. Бяха направени и демонстрации с участие на наши ученици, за това как трябва да постъпват, ако станат жертва на насилие.