Национална награда за Александра Михалева!


Алекс - плакет
Алекс награждаване

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   Александра Михалева, (10.а клас), впечатли журито на Националния литературен конкурс „Стамен Панчев“ с разказа си „Силата на любовта“, и то й присъди първа награда! За първи път Алекс участва в национален литературен конкурс с разказ, но завоюваната награда категорично свидетелства, че писането й се удава! На 16.04.2016 г. тя посети Ботевград, за да получи красив плакет, книги и парична награда. Желаем ти нови победи и стимули за творчество!

Росица Иванова