Международно състезание „Бобър“ – 2016

%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%80

%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%801

   На 2.12.2016г. беше връчен сертификатът на Елена Чаушева-  ученичка от  IXб клас, която се представи достойно в Международното състезание „Бобър“ за ученици в областта на информатиката и компютърната грамотност. Проведеното на 6.11.2016г. състезание се организира от Съюза на математиците в България (СМБ) и Института по математика и информатика при БАН (ИМИ – БАН).

    Ученичката беше подготвена за състезанието от преподавателя по информатика и ИТ г-жа Арсенова.