Колективна награда за творците от клуб „Литературен Еверест“

   

   В ХХ Национален конкурс за литературно творчество и визуални изкуства „Любовта в нас“, провеждан в гр. Варна, творци от Клуб „Литературен Еверест“ заслужиха колективна награда – грамота за отлично представяне! Само още един творчески клуб (от гр. Монтана) е удостоен с такава награда.

    Изказвам специална благодарност на седемте автори, изпратили свои разкази и стихотворения на този конкурс и изследвали любовта във всички аспекти: Димитър Митев и Пламен Иванов (XIIв), Деница Дюлгерова (XIв), както и Рени Влайкова (Vа) участваха със стихотворения; Александра Михалева (XIа) с разказ и три стихотворения; Ралица Христова (Xв) и Катя Данова (VIIIв) – с разкази.

   В клуба по традиция се работи с около 30 деца, като най-изявените вземат участие в много национални и международни литературни конкурси. Вече над 100 са наградите на пишещите деца – клубът участва в подобни форуми повече от 17 години.

 Росица Иванова, психолог