На 22.04.2017г. Георги Генчев Георгиев от IV клас спечели първо място във Великденското математическо състезание, което се организира от Регионално управление на образованието  – град Ловеч и Съюза на математиците в България – секция Ловеч.