Ученичката Симона Станкова от VIII клас се класира на III място в международния конкурс „Заедно в ХХI век“, който се проведе през изминалата учебна година. Конкурсът има за цел да стимулира интереса на учениците към историята и бъдещето на българо-руските връзки и сътрудничество, да формира  в подрастващото поколение чувство на приятелство между народите, като дава възможност за творческата изява.

Поздравяваме Симона и нейните ръководители Яна Минева и Марияна Цонева за постигнатия успех и им пожелаваме още бъдещи успехи.