Заповядайте на представянето на „ЕХО ОТ ВСЕМИРА“ – дебютната книга с лирика на Ангелина Колева – дългогодишен начален учител в СУ „Христо Проданов“ – гр. Карлово. То ще се проведе на 17.11.2017 г, петък, в Детския отдел на Общинската библиотека “Д-р Иван Богоров“ от 17.00 часа.

Г-жа Колева е съавтор на сборниците „Съцветие“ (2001) и „Съзвучие“ (2004), издания на Клуб „Литературен Еверест“. Нейно стихотворение и разказ са включени в сборниците „Скъпоценни камъчета“ (2009) и „Ветрилото на дъгата“ (2010), издания на ИК „Анубис“ и „Булвест 2000“, събрали наградените творби от ежегодните национални конкурси за учители творци. Публикувала е свои творби във вестниците „Литературен Еверест“, „Стряма“, „Диалог днес“, както и в списание „Везни“ и е-списание „Думите“ на издателство „Просвета“.

В течение на 13 години г-жа Колева ръководи Детското театрално студио „Кокиче“, което създава в СУ „Хр. Проданов“. Тя е автор, постановчик и режисьор на 13-те детски пиеси, представяни от учениците ѝ в много детски градини и училища на Карлово. Ангелина Колева е член на Творческия клуб „Литературен Еверест“ към СУ „Хр. Проданов“ – гр. Карлово и на Конфедерацията на българските писатели от самото ѝ създаване.