Участие в конкурса „Пространство и време“

 

 

 

 

 

 

 

Жанет Трифонова от XII а клас представи достойно нашето училище чрез презентацията си на тема „Хората, с които се гордее моят роден град“ в ежегодния

конкурс „Пространство и време“ на Академия за лидери към Историческия факултет във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.