На 17.04.2018 г. от 16.00 часа в Детския отдел на Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров“ младите автори в Клуб „Литературен Еверест“ представиха новите си творби пред отбраната публика. 17 участници от втори до дванайсети клас ни развълнуваха със своите идеи и преживявания. Чухме стихотворения и разкази, посветени на многоликата любов, борбата с насилието, героизма, красотата, забавленията и др. Децата получиха тефтерчета, в които да записват новите си хрумвания, за да може и догодина вестникът да бъде пълен с интересни детски и младежки умотворения.

Р. Иванова разказа за поредната награда на творческия клуб, получена наскоро. За втори или трети път вестник „Литературен Еверест“ получава поощрителна награда в Националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов“ в гр. Разград. Размишлявайки (с хумор) върху факта защо не можем да получим по-голяма награда (поощрителната е за четвърто място), стигам до следните изводи: първо, вестникът ни не е цветен. Второ, излиза веднъж годишно, докато другите клубове издават на два-три месеца или пък всеки месец. Трето, редакционната ни колегия се състои от учители, докато при другите често е само от ученици. Четвърто, наблягаме на лириката и белетристиката, а не на публицистиката. Може последното най-добре обяснява струпването на поощрителни награди: вестникът ни трябва да се състезава в друг тип конкурс (досега такъв не ни е известен), а не в журналистически!

Гордеем се, че вестникът ни съдържа само лично творчество на деца, понякога и на учители, докато при другите ученически вестници се забелязва препечатване от известни в нета издания на забавна информация, клюки, кръстословици и пр. За нашия вестник още е характерно доброто качество на снимките и илюстрациите, които също са на ученици, както и важното за нас обстоятелство, че правописните грешки са рядкост по нашите страници.

Идеята, ръководеща дейността на клуба ни от самото му начало, е сътрудничеството между ученици и учители, както и между младите ни автори – специфична характеристика, с която се гордеем. Творим заедно, учим се едни от други, посвещаваме си стихотворения и есета, взаимодействаме и си влияем чрез творчеството!

Желаем нови награди на членовете на клуба! (Бройката на наградите отдавна е трицифрено число)! Пожелаваме на всички продановци нови реализации на творческите им замисли!

Росица Иванова, психолог