На 17 май 2018 г. беше проведено традиционното годишно военноприложно състезание между клубовете „Приятели на армията“. Момчетата от нашето училище се представиха достойно и завюваха 3 – то място сред девет отбора. Като техен ръководител искам да ги поздравя не само за това представяне, а и за цялата им подготовка през годината.

През месец април вестник „Военен глас“ излезе с пет страници под наслов „Непримиримите от Карлово“. Вестникът представя дейността на клуб „Приятели на армията“ и клуб „Литературен Еверест“. Бяха публикувани и произведения на Рени Влайкова от 5 – ти клас, Филиз Палаз от 6 – ти клас, Рени Карафизова от 7 – ми клас и Венцислава Писачева от 8 – ми клас.

Изказвам благодарност на майор о.з. Стефан Груев за съдействието и голямото му приятелство към клуб „Приятели на армията“.

/Янка Минева – ръководител на клуб „Приятели на армията“ при СУ „Христо Проданов“/