Английско езиково училище

От 1 до 3 юни 2018 г. във фондация М. Балкански в с. Оряховица се проведе английско езиково училище с ученици от VIIIб,  VIIIв, IXб, Xб и XIг клас под ръководството на г-жа Андреева и г-жа Стефанова, и със съдействието на г-жа Писачева. В продължение на 3 дни учениците се включиха в различни интерактивни обучителни игри, работа по групи, работа в екип, изработване на проекти, посещение на къщите и музеите на фондацията. На 3 юни учениците отбелязаха деня на Ботев и загиналите с рецитал и едноминутно мълчание.