Инициатива „Най-големият урок в света“

Учители и ученици от целия свят участват в глобалната инициатива „Най-големият урок в света“, за да помогнат да направим нашата планета по-справедлива, здрава и устойчива. Целта на инициативата бе да запознаем младото поколение с новите Глобални цели за устойчиво развитие и да поемем ангажимент към бъдещето на децата и на цялата планета.

17-те глобални цели за устойчиво развитие  се стремят към 3 изключителни постижения в следващите 15 години, в трите основни измерения на устойчивото развитие – икономическо, социално и екологично, а именно:

– Да изкореним крайната бедност;

– Да се справим с неравенствата и несправедливостта;

– Да се справим с климатичните промени.

СУ „Христо Проданов“ в лицето на госпожа Минева и нейните ученици също взеха участие в инициативата. Защото най – големите уроци са нашият личен пример!