Инициатива на ученическия съвет

В края на миналата учебна година учениците от IV б клас с ръководител Недка Кръстева, по идея на г-н Атанас Димитров, се включиха в кампанията „Капачки за бъдеще“, като събраха и предадоха 17 кг. През тази учебна година, още на първата сбирка на УС, Борислава Манолова от Х б предложи всички класове да подкрепят идеята чрез събирането на пластмасови капачки да подпомогнем закупуването на модерни кувьози за бебета. Известно е, че в болниците в малките градове кувьозите не достигат, наличните са остарели, а тези уреди са крайно необходими за спасяване на недоносени новородени. Проблем е, че всяко трето дете в България, което е било в кувьоз, получава увреждане на очите, тъй като наличната техника е на повече от 20 години (по данни на фондацията на Лазар Радков, която реализира инициативата).

Затова председателите на класовете харесаха и подкрепиха благотворителната дейност! Иван Стефанов (VI а) и Димитър Чобанов (ХII г) изготвиха обяви за популяризиране на идеята и дейността започна! Ръководството на училището и учителите също съдействат.

Предлагаме капачките да бъдат съ­би­рани в клас­­ните стаи, пос­ле – прехвърляни в чува­ли, като накрая ще ги тран­спорти­раме и пре­да­дем до съответните пунктове. Акцията не изис­к­ва особени усилия и всъщ­ност е тол­ко­ва малък жест! Но нека вървим по пътя на доброто, макар и с малки стъп­ки!