Росица Иванова, педагогически съветник в СУ „Христо Проданов“, спечели първо място в ХХVI Национален конкурс „110 години независима България“, проведен от Национален клуб „Родолюбие“. Психоложката, която за втори път получава първа награда в национален конкурс за добри учителски практики, участва с две разработки в раздела „Мисия учител“:есе на тема „За необходимостта от реформа в отношението ни към децата творци“ и описание на добра практика „За работата с деца творци в Клуб „Литературен Еверест“. Сред критериите за оценяване на конкурсните творби се открояват устойчивостта на практиката и нейната автентичност, доказана в случая с книги, вестници и списък с повече от 120 победи на децата творци в национални литературни конкурси.

Във финалната част на конкурса, от общо 154 разработки, бяха допуснати 44 есета, 40 реферата и 49 презентации на ученици, както и 21 учителски творби, включени в съпътстващия конкурс „Мисия учител“. Освен грамоти, Р. Иванова получи ценни книги, които ще дари на общинската библиотека, албум за столицата и диск с филм.

Това е поредното национално признание за невероятната дейност на пишещите деца и учители в творческия клуб!