Награждаване на международното състезание „Математика без граници“!

Златен медал:

I клас: Христо Тодоров

Сребърни медали:

I клас: Денислав Дончев, Петко Станев

II клас: Ванеса Близнакова , Мария Миланова

III клас: Ния Видолова, Тамара Мерджева

IV клас: Христиана Георгиева

Бронзови медали:

I клас:  Валентина Терзиева, Ния Радева, Пламен Тодоров, Донна Димитрова, Росица Василева, Христо Христов

III клас: Владимир Божилов, Надежда Стоянова

IVклас:  Давид Цветанов

VII клас: Ивелина Тричкова

Поздравления на всички участници и още много успехи!