Профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Профилиращи предмети: Информатика и Информационни технологии

Изпити: НВО по БЕЛ и Математика

Балообразуващи предмети:

Утроената оценка от НВО по БЕЛ, резултата по  Математика от НВО и оценките по ИТ и Чужд език от свидетелството за основно образование, превърнати по скала  в точки.