Проект посветен на Световната седмица на парите

Станимира Кръстева и Габриела Костурска от XI a клас , изготвиха презентация на учениците от IV и VII клас, по повод Световната седмица на парите.

Световната седмица на парите е ежегодна глобална кампания за повишаване на финансовата грамотност на младите хора. Въпросите за парите и спестяванията са важни,защото учениците трябва да изградят умения,за интелигентни финансови решения през живота си