Среща с учител от Франция

На 15.03.2021 г. под ръководството на г-ца Еллария Киркова се проведе онлайн среща с г-ца Селин Деро – учител по английски език и френски език, преподаващ във Франция. Учениците от VIII a клас упражниха уменията си за говорене и слушане на английски език, които са от особена важност при изучаването на този учебен предмет. Урокът съдържаше информация за професиите във Франция. Учениците демонстрираха интерес към темата, задавайки множество въпроси по нея.