Ученици участваха в Международен майсторски клас ЦЕРН 2021 г.

Ученици от Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – XI в клас  – Ива Семкова и Даниел Учкунов, с ръководители Донка Дончева и Николина Данова се включиха в Международен майсторски клас на ЦЕРН 2021 година.

След уводни лекции по тeoрия на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, учениците сами проведоха научни изследвания и активно преживяха как и какво изследват физиците в областта на елементарните частици. Имаха пряк достъп и обработваха данни от експеримента Компактен мюонен соленоид (CMS) на Големия адронен ускорител на частици (LHC) в Женева.

Получените резултати бяха обсъдени на видео-конференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници от Испания, Италия и Алжир,  както в истинска научна колаборация.