Инициатива – „Планетата не е за еднократна употреба“

По повод Международния ден на Земята учениците от V а и V б клас, под ръководството на г-жа В. Учкунова, изготвиха интересни проекти. Най-креативен и естетичен проект представиха Рая Кълвачева и Преслава Каръмчева от V а клас.

Проект „Как да опазим въздуха в моя град?“