Първо място от конкурс за Стоил войвода

„Все като рой подир знамето да пристъпвате!“

Николета Атанасова Маринчешка, с ръководители г-жа Минева и г-жа Николова, спечели първо място в литературно-художествения конкурс посветен на живота и делото на Стоил войвода.

Конкурсът е организиран от клуб „Млади възрожденци“ при ОУ „Паисий Хилендарски“, с. Стоил войвода. Стоил войвода е български възрожденски деец, загинал героично през април 1876 г.

Поздравяваме Николета с поредната престижна награда и желаем още много бъдещи успехи!