Отново на училище!

Отново е 15 септември, невписан в календара празник, но неповторим по своята тържественост. В този ден, когато лъчите на слънцето все още ни напомнят за току – що отминалото лято, ние българите с чувство на гордост повеждаме нашите деца към родното училище.

Здрава и успешна, изпълнена с безметежно преодоляване на лични върхове, обич и разбирателство да бъде новата учебна година, която да ни обедини и да ни направи по-толерантни, по-съпричастни, по-добронамерени и устремени към доброто бъдеще!

Първият звънец удари и от името на целия педагогически колектив пожелаваме: „На добър час, ученици, стъпвайте смело по пътя на знанието! Подкрепяйки ви, редом до вас ще бъдем ние – вашите учители.“